DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 13.02.2015 22:37:50

Chovatelská stanice ČERNOŠICKÝ POKLAD

Proč cvičit / Zkušební řády

 

Vysvětlení zkratek

A1, A2, A3,

soutěže Agility, čísla udávají náročnost závodu   
BH
zkouška doprovodného psa ze zkoušek sportovní kynologie dle řádu SchH, prověřuje ovladatelnost a vyrovnanost psa v městském prostředí i na cvičišti (bez obrany a pachových prací).
CACIT
čekatelství na mezinárodní pracovní titul pro pracovně upotřebitelné psy (Certificat d´Aptitude au Championat International de Travail) u loveckých a služebních plemen.
CACT
čekatelství šampionátu práce (výkonu), které se uděluje nejlepšímu jedinci každého pracovního plemene při mezinárodní akci nebo akci mezinárodního významu pořádané v ČR, probíhá-li v plném rozsahu zkoušky IPO3, SchH3, IPO-FH nebo propozic Mistrovství „500bodů“. Jedinec se musí umístit na prvním místě s minimálním oceněním „velmi dobrý“. CACT se může udělit i psovi, který již titul „Šampion práce“ má. Návrh na titul podává pouze sbor rozhodčích delegovaný na danou akci a jen v případě mimořádně kvalitního výkonu jedince v průběhu celé akce. Titul není nárokový a nemusí být na akci zadán. Po získání 3× CACT v období dvou výcvikových sezón vzniká nárok na přidělení titulu „Šampion práce“.Druhý pes v pořadí může obdržet Res.CACT.
CACT-ČR
titul dostihový šampión České republiky udělovaný jen na vybraných bodovacích dostizích. Jeho získání musí být mimo jiné doloženo známkou „výborný“ získanou na klubové, speciální, národní nebo mezinárodní výstavě. Na všech typech výstav v ČR může být chrt kteréhokoliv z plemen vystavován v pracovní třídě tehdy, získá-li 4× CACT-ČR v rozmezí více než dvanácti měsíců.
ČKS
Český kynologický svaz
ČMKJ
Českomoravská kynologická jednota
ČMKU
Českomoravská kynologická unie
ČMMJ
Českomoravská myslivecká jednota
D
známka „dobrý“ zadávaná na výstavách, závodech či soutěžích (obdoba trojky při školním známkování)
FCI
Mezinárodní kynologická federace (Fédération Cynologique Internationale), zal. r.1911, která sjednocuje chovatelské zásady, posuzování a vystavování čistokrevných psů. V současnosti do této organizace patří mnoho kynologických organizací z nejrůznějších zemí světa, včetně ČR zastoupené prostřednictvím ČMKU.
FCI MS
mistrovství stěta ve výkonu podle zkušeb. řádu IPO
FH 1, FH2,
náročná speciální stopařská zkouška sportovní kynologie podle mezinárodního zkušebního řádu SchH  
IPO 1; IPO 2; IPO 3
tři stupně zkoušky dle mezinárodního zkušebního řádu sportovní kynologie vydaného FCI, obsahující stopu, poslušnost a obranu.
K I; K II; K III
maďarská všestranná zkouška ve sportovní kynologii
KJ
Kynologická jednota
KO
kynologická organizace, lidově často označovaná jako „cvičák“
M IPO
Mistrovství sportovního výcviku psů dle řádu IPO.
M NZŘ
Mistrovství dle Národního zkušebního řádu, nazývané také „pětistovka“. Součástí je stopa dle ZPS2, poslušnost dle ZVV3 a obrana dle ZPO2. Považuje se za jeden z nejtěžších národních závodů vůbec.
ME
Mistrovství Evropy
MS
Mistrovství světa
MZŘ
Mezinárodní zkušební řád.
NZŘ
Národní zkušební řád.
OPT1, OPT2, OPT3,
Zkouška psa obranáře dle řádu TART.  
PO1, PO2, PO3,
Všestranná zkouška polské sportovní kynologie.
RH-E
Zkouška způsobilosti záchranného psa dle mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RH-F A
Zkouška záchranného psa stopaře, typ obtížnosti A, podle mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RH-F B
Zkouška záchranného psa stopaře, typ obtížnosti B, podle mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RH-FL A
Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání, typ obtížnosti A, podle mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RH-FL B
Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání, typ obtížnosti B, podle mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RH-L C
Zkouška záchranného psa lavináře, typ obtížnosti C, podle mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RHT A
Zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách, typ obtížnosti A, podle mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RHT B
Zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách, typ obtížnosti B, podle mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RHT C
Zkouška záchranného psa ve vyhledávání v sutinách, typ obtížnosti C, podle mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RH-W A
Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání, typ obtížnosti A, podle mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RH-W B
Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání, typ obtížnosti B, podle mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RH-W C
Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání, typ obtížnosti C, podle mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
RH-W D
Zkouška záchranného psa ve vodním vyhledávání, typ obtížnosti D, podle mezinárodního zkušebního řádu pro záchranné psy.
S, P, O,
stopa, poslušnost, obrana - zkratky použité při vypisování bodů na zkouškách (např. S 92, P 98, O 96).
SchH1, SchH2, SchH3,
Mezinárodní zkušební řád klubu německých ovčáků (zkoušky sportovní kynologie - stopa, poslušnost, obrana).
SchHA
Stopařská zkouška z mezinárodního zkušebního řádu klubu německých ovčáků.
SPT1, SPT2, SPT3,
Zkouška psa stopaře podle zkušebního řádu TART, obsahující stopu, poslušnost a spec. cviky.
SVV1, SVV2, SVV3
Slovenská zkouška všestrannosti - velmi podobná české ZVV.  
T1, T2, T3, (TART1, TART2, TART3)
Zkoušky dle zkušebního řádu TART obsahující stopu, poslušnost a obranu.
VZ1, ZLP2, ZLP3,
Vytrvalostní zkouška na prověření fyzické zdatnosti psa podle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
VZMP
Všestranné zkoušky malých plemen
ZM
Zkouška základního minima podle českého národního zkušebního řádu, která prověřuje všestrannost (stopu, poslušnost a obranu) všech psů s výškou min. 45 cm.
ZMMP
Všestranná zkouška základního minima malých plemen podle českého národního zkušebního řádu (stopa, poslušnost a spec. cviky), pro psy do výšky 45cm.
ZMP1, ZMP2,
Všestranná zkouška malých plemen podle českého národního zkušebního řádu (stopa, poslušnost a spec. cviky), pro psy do výšky 45cm.
ZN
Zkoušky psů norníků z norování.
ZO
Zkouška odvahy psa.
ZOP
Zkouška ovladatelnosti psa dle Kynologické jednoty Brno s nejzákladnějšími cviky poslušnosti.
ZPO1, ZPO2,
Zkouška psa obranáře ve sportovní kynologii pro psy a feny s výškou minim. 45 cm. První stupeň mohou skládat i psi bez průkazu původu.
ZPOP1, ZPOP2, ZPOP3,
Zkoušky práce ovčáckého psa na posouzení vloh nebo stupně vyškolení psa k práci s ovcemi.
ZPR
Zkoušky přenášení pro retrívry.
ZPS1, ZPS2, (SP1, SP2)
Zkouška psa stopaře ve sportovní kynologii (poslušnost, stopy). První stupeň je i pro psy bez průkazu původu.
ZPU1, ZPU2,
Zkouška pracovní upotřebitelnosti dle Kynologické jednoty Brno obsahující základní cviky poslušnosti, volitelný cvik (hlídání předmětu nebo stopování). Druhý stupeň obsahuje stopu, poslušnost a obranu.
Zkušební řád obsahující pravidla a seznam cviků ve sportovní kynologii či myslivosti.
ZTV
Zkouška terénního vyhledávání záchranných psů dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZVP1, ZVP2, ZVP3,
Zkouška vodních prací 1. až 3. stupně ve vyhledávání a zachraňování osob dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZVP-N
Noční zkouška vodních prací ve vyhledávání a zachraňování osob dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZVV1, ZVV2, ZVV3,
zkoušky všestrannosti podle národního zkušebního řádu sportovní kynologie (stopa, poslušnost, obrana) pro psy s výškou nad 45 cm. První a druhý stupeň mohou absolvovat i psi bez průkazu původu.
ZZO
Zkouška základní ovladatelnosti ze Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v České republice, vydaného Českomoravskou kynologickou unií. Slouží jako nejnižší zkouška k prověření vloh psa k dalšímu výcviku.
ZZP1, ZZP2, ZZP3,
Zkouška záchranných prací 1. až 3. stupně (skládané postupně) podle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZZP-N
Noční zkouška záchranných prací podle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád.
ZZS
Zkouška záchranného stopování dle zkušebního řádu záchranných brigád.
ZZZ
Zkouška záchranářské způsobilosti psa dle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád